kémény előírások magyarországon

Welke regels gelden voor schoorstenen in Hongarije?

Volgens de Hongaarse regelgeving zijn schoorstenen voor verwarmings- en warmwaterinstallaties in alle residentiële en niet-residentiële gebouwen verplicht. Schoorstenen moeten worden gebouwd in overeenstemming met de wetgeving en moeten voldoen aan bepaalde afmetingen, hoogtes en andere kenmerken.

Veel mensen staan hier niet bij stil als ze hun verwarming willen upgraden, wat tegenwoordig een populaire keuze is, ook al is een schoorsteen voor een condensatieketel een even belangrijk onderdeel van het project als een gasketel. Als u op zoek bent naar een complexe aannemer, kunnen wij op de website kemenygeneral.hu Vonnák Bau Kft aanbevelen, dat al vele jaren professionele schoorsteeninstallatie verzorgt.

De schoorstenen moeten geschikt zijn voor het type verwarmingssysteem en de gebruikte brandstof. De schoorstenen moeten bestand zijn tegen de verhoogde warmtelast van de verwarming en voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Voor de bouw van nieuwe schoorstenen moet toestemming worden verkregen van de bevoegde autoriteit en de schoorstenen moeten op de voorgeschreven wijze worden gebouwd. Schoorstenen moeten regelmatig worden onderhouden en ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd. Onderhoud omvat reiniging, inspectie, reparatie en eventuele vervanging.

Er zij op gewezen dat schoorstenen gewoonlijk gevaarlijke gassen, zoals koolmonoxide, uitstoten als zij niet naar behoren worden bediend of onderhouden. Het is daarom van groot belang dat alle schoorstenen regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze veilig werken.

Hongaarse regels voor schoorstenen

De exacte voorschriften voor schoorstenen staan in het BM-besluit 19/2018 (VIII.10.) over brandveiligheidsvoorschriften en het toezicht daarop. De bepalingen van het decreet luiden als volgt:

– Alle residentiële en niet-residentiële gebouwen zijn verplicht om schoorstenen te hebben die ontworpen zijn volgens het type verwarmingstoestel en de gebruikte brandstof.
De schoorstenen moeten bestand zijn tegen de verhoogde warmtebelasting door de verwarmingstoestellen.
– Schoorstenen moeten voldoen aan de brandveiligheidseisen en ervoor zorgen dat rook en gassen die uit de schoorsteen vrijkomen geen brand veroorzaken.
– Voor het bouwen van nieuwe schoorstenen moet vooraf toestemming worden verkregen van de bevoegde autoriteit.
– Tijdens de bouw en het gebruik moet rekening worden gehouden met de plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften.
– Schoorstenen moeten regelmatig worden onderhouden en ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd. Onderhoud omvat reiniging, inspectie, reparatie en eventuele vervanging.
– Schoorstenen moeten voldoen aan bepaalde afmetingen, hoogten en andere kenmerken om een goede afvoer van verbrandingsproducten te garanderen.

Bij het ontwerp van schoorstenen moet rekening worden gehouden met de kenmerken van het gebouw, zoals de hoogte van het dak, de vorm van het gebouw en de bouwvoorschriften. De installatie, reparatie of vervanging van verwarmingsapparatuur in verband met schoorstenen mag alleen worden uitgevoerd met de juiste professionele goedkeuringen.

De exacte voorschriften zijn ook te vinden in de brandvoorschriften van de desbetreffende plaatselijke autoriteiten. Het is belangrijk op te merken dat een verkeerd ontwerp of onderhoud van schoorstenen een ernstig brandrisico kan vormen, dus het is essentieel dat de voorschriften worden nageleefd.

De bron van dit artikel is de blog movinet.hu, die zich richt op huis en tuin en technologie en wetenschap. De blog biedt nuttige tips en trucs en inspirerende ideeën voor huis- en tuindecoratie, doe-het-zelfprojecten, tuinieren, bouw en interieurontwerp.